Už čoskoro čakáme do výrobnej prevádzky CNC nové obrábacie centrum