Cenová ponuka školení a kurzov v oblasti BOZP
( Ceny sú uvedené bez DPH pre jednu osobu )
1
Ustanovené pracovné prostriedky
Základná odborná príprava
Rozšírenie
Aktualizačná odborná príprava
Pravidelné oboznamovanie
  ( 1x za 2 roky ) 
 01.101 Dopravné a transportné zariadenia       20,- €
 01.102 Drevoobrábacie stroje       20,- €
 01.103 Kovoobrábacie stroje       20,- €
 01.104 Krovinorezy a vyžíňače tráv       20,- €
 01.104 Nastreľovacie prístroje       20,- €
 01.106 Nebezpečné chemické látky       20,- €
 01.107 Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou       20,- €
 01.108 Ručné elektrické, hydraulické, pneumatické náradie a náradie so spaľovacím motorom       20,- €
 01.109 Vedúci zamestnanci       20,- €
 01.110 Vodiči motorových vozidiel       20,- €
 01.111 Zamestnanci       20,- €
 01.112 Zásobníky sypkých materiálov       20,- €
 01.113 Zobrazovacie jednotky       20,- €
3
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie
Základná odborná príprava
Rozšírenie
Aktualizačná odborná príprava Pravidelné oboznamovanie
  (1x za 5 rokov) ( 1x za 2 roky )
 03.21 Mobilné žeriavy výložníkového typu, vežové žeriavy a pohyblivé pracovné plošiny včítane skúšky oprávnenou právnickou osobou 140,00 €   35,00 € 20,- €
 03.22 Mostové žeriavy, hydraulické nakladacie žeriavy (hydr. ruky) regálové zakladače 47,00 €   35,00 € 20,- €
 03.4 Viazač bremien 47,00 €   35,00 € 20,- €
  Prevádzkový technik zdvíhacích zariadení (určený pracovník organizácie pre ZZ) 47,00 €   35,00 € 25,00 €
4
Vyhradené technické zariadenia plynové
Základná odborná príprava
Rozšírenie
Aktualizačná odborná príprava Pravidelné oboznamovanie
  (1x za 5 rokov) ( 1x za 2 roky )
 04.21 Obsluha plynových zariadení A 110,00 €   35,00 € 20,- €
 04.22 Obsluha plynových zariadení skupiny B a C 47,00 €   35,00 € 20,- €
5
Vyhradené technické zariadenia elektrické do 1000 V
Základná odborná príprava
Rozšírenie
Aktualizačná odborná príprava Pravidelné oboznamovanie
   (1x za 5 rokov) ( 1x za 2 roky )
 05.1

Elektrotechnik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

§20, §21, §22, §23

90,00 €  90,00 € 35,00 € 20,- €
6
Obsluha motorových vozíkov
Základná odborná príprava
Rozšírenie
Aktualizačná odborná príprava   Pravidelné oboznamovanie
  (1x za 5 rokov) ( 1x za rok )
 06.11 Nízkozdvižné motorové vozíky 47,00 € 20,00 € 35,00 € 20,- €
 06.12 Vysokozdvižné motorové vozíky 90,00 € 47,00 € 35,00 € 20,- €
7
Práca vo výškach
Základná odborná príprava
Rozšírenie
Aktualizačná odborná príprava Pravidelné oboznamovanie
  (1x za 5 rokov) ( 1x za 2 roky )
 07.1 Práce výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky 150,00 €   35,00 € 20,- €
 07.2 Montáž a demontáž lešení 70,00 €   35,00 € 20,- €
8
Obsluha stavebných strojov
Základná odborná príprava
Rozšírenie
Aktualizačná odborná príprava Pravidelné oboznamovanie
  (1x za 5 rokov) ( 1x za 2 roky )
 08.11 Stroje na zemné práce (dózery, lopatové rýpadlá, nakladače, dumpre, skrapery, gredre) 120,00 € 75,00 € 35,00 € 20,- €
 08.12 Stroje na spracovanie, zhutňovanie a vŕtanie hornín (dumpre,skrapery, gredrevalce, drviče, vŕtacie súpravy) 120,00 € 75,00 € 35,00 € 20,- €
 08.13 Stroje na spracovanie betónu (centrálne betonárne, autodomiešavače, čerpadlá betónových zmesí) 120,00 € 75,00 € 35,00 € 20,- €
 08.14 Stroje na spracovanie a úpravu bituménových zmesí (obalovacie súpravy, finišéry, frézovačky) 120,00 € 75,00 € 35,00 € 20,- €
 08.15 Špeciálne ťahače a traktory, elektrocentrály, kompresory, injektory, napínacie lisy, baranidlá, vyťahovače, úzkokolajové lokomotívy) 120,00 € 75,00 € 35,00 € 20,- €
10
Obsluha lesníckych strojov a zariadení
Základná odborná príprava
Rozšírenie
Aktualizačná odborná príprava Pravidelné oboznamovanie
  (1x za 5 rokov) ( 1x za 2 roky )
 10.1 Lesnícke stroje a zariadenia 120,00 €   35,00 € 20,- €
 10.2 Ručné motorové reťazové píly v ťažbe dreva 120,00 €  47,00 € 35,00 € 20,- €
 10.3 Ručné motorové reťazové píly pri inej činnosti ako v ťažbe dreva 80,00 €   35,00 € 20,- €