Navrhujeme WEB design, ktorý je dlhodobo funkčný a pri tom primerane implementuje aktuálne trendy v oblasti: