Zváranie TIG//MIG/MAG/MMA ( oceľové konštrukcie a rôzne zariadenia)

Tungsten Inert Gass (TIG), prípadne WIG (Wolfram Inert Gass) je zváracia metóda, ktorá predstavuje zvárací postup, ktorý využíva teplo uvoľňované zo zapáleného elektrického oblúka, udržiavaného medzi neroztaviteľnou elektródou (volfrám) a zváraným dielom. Volfrámovu elektródu drží zváracia pištoľ. Táto je vhodná pre prenos potrebného zváracieho prúdu, chráni samotnú elektródu a zvárací „kúpeľ“ pred atmosférickou oxidáciou prostredníctvom prúdu inertného plynu (zvyčajne Argón Ar 99,5 %), ktorý prúdi z keramickej hubice. Je možné použiť ručné pridávanie zváracieho materiálu, alebo len zvárať nastavením okrajov zvarencov.

Metal Inert Gas – Metal Active Gas (MIG – MAG) je metóda zvárania, kedy je prídavný materiál plynulo dodávaný do miesta zvaru podávacím zariadením. Tento prídavný materiál sa taví elektrickým oblúkom a tavná kúpeľ je chránená pred atmosférickou oxidáciou inertným plynom, ktorý je dodávaný na miesto zvaru. Túto metódu nazývame aj  metóda zvárania v ochrannej atmosfére.

Manual Metal Arc (MMA) je metóda ručného zvárania elektrickým oblúkom s použitím obaľovaných zváracích elektród. Zdrojom pre zváranie je striedavé napätie (AC – trafozváračky) alebo jednosmerné napätie (DC – invertory). Skoro všetky obaľované elektródy sa pripájajú ku kladnému pólu + zdroje. Zemniaca svorka sa pripojí k zápornému pólu zdroja. Iba vo výnimočných prípadoch pri použití kyslých elektród sa urobí prepólovanie.