Zváranie na zákazku

       Na zváranie nerezových ocelí používame metódu TIG AC/DC pomocou netaviacej elektródy a ochrannej atmosféry inertného plynu Argóna. Musí byť zabezpečená čistota v okolí zvaru. Obmedzí sa tým prístup nežiadúcich prvkov, ktoré spôsobujú trhliny. Technológia TIG umožňuje robiť dokonalé zváranie aj po estetickej stránke. Navarené zvary nie je nutné obrusovať. Postačí ich vyčistiť špeciálnou kyselinou určenou na nerezové ocele.
  

     
        Podľa potreby a druhu zákazky zvárame nerez aj odvíjanou elektródou MIG/MAG v ochrannej atmosfére CO2 s Argónom.   
Zváranie konštrukcií, schodov, zábradlí, brán, plotov, rôznych doplnkov pre interiér a exteriér. Naváranie tvrdokovu na materiál pomocou zvárania. Zváranie metódami TIG / MIG podľa požiadaviek zákazníka.